Kompressor guide

De första övervägandena
Det första du måste tänka på när du väljer en kompressor är vad du ska använda den till och hur mycket kontinuerlig luft den kräver. Ska du t.ex. använd den för att köra en spikpistol, du behöver inte använda mycket luft varje gång du slår en spik med den.

Men om du behöver använda den till en luftnyckel eller andra delar av luftverktyg, att pumpa däck med, för spraymålningsjobb eller andra jobb som kräver ett långvarigt konstant lufttryck, så är det en helt annan sak.

Luftmängd och lufttryck
Oavsett applikation måste du först och främst se till att den kompressor du väljer alltid kan leverera tillräckligt med luftvolym och lufttryck för att du ska få optimal nytta av det verktyg du använder kompressorn för att driva. På så sätt undviker du att belasta kompressorns motor onödigt, t.ex. genom att den måste gå nästan hela tiden för att hålla jämna steg med luftbehovet och att du blir långsammare i ditt arbete eftersom du måste vänta på att kompressorn ska komma upp i tryck

Det bästa är att välja en kompressor som har större kapacitet än vad du egentligen behöver – när kompressorn är under toppbelastning. Omvänt kan kompressorn dra ett luftverktyg som har en större förbrukning än kompressorns effektiva prestanda om den bara måste gå en kort stund åt gången. Så det är helt enkelt omöjligt att genomskåda och de beräkningar man kan lägga upp kan därför bara användas som riktlinje.

Oftast använder man bara det enskilda verktyget under en kort tid, så även om flera av er använder kompressorn samtidigt behöver det inte belasta den nämnvärt.

Hur mycket luft behöver jag?
Om du vill göra en beräkning av hur mycket luft du behöver, börja med att titta på den angivna förbrukningen för vart och ett av de verktyg du tänker använda med kompressorn. Det anges oftast i kubikmeter per minut (m3/min), liter per minut (l/min) eller liter per sekund (l/s), precis som det anges vid vilket lufttryck den angivna förbrukningen gäller.

Därefter måste du titta på hur många verktyg kompressorn måste kunna dra samtidigt. Är du t.ex. flera personer i verkstaden måste kompressorn kunna ge tillräckligt med luft, även om det är flera personer som använder luftverktyg samtidigt. För att beräkna den totala erforderliga luftförbrukningen bör du därför utgå från det mest luftkrävande verktyget och multiplicera förbrukningen med antalet arbetsplatser som finns.

Summan av dessa bör helst inte nämnvärt överstiga kompressorns totala effektiva prestanda, så länge det är ett vanligt luftverktyg som endast används under kortare perioder åt gången. Å andra sidan, om vi pratar om sprutpistoler och liknande verktyg som används under längre perioder i taget, bör den totala förbrukningen inte överstiga kompressorns effektiva prestanda.

Tankens vs. motorstorlek
När du ska välja kompressor är det också viktigt att det finns rätt förhållande mellan tank och motor. Ju större motor, desto snabbare fylls tanken med luft och desto snabbare kommer kompressorn upp till fullt arbetstryck.

Kompressorn skapar tryckluft genom att en 400 V elmotor använder en rem för att dra en kolv i kompressorblocket – som i princip fungerar som en stor cykelpump – som pumpar in luften i tryckkärlet.

Därför är det en bra idé att välja en kompressor med relativt stort slagvolym i förhållande till tankstorleken, så att den ger så mycket luft som möjligt så fort den startar. Även om det alltid kommer att finnas lite luft kvar i tanken efter att den har stängts av, kommer den inte att ha tillräckligt med tryck för att driva verktyget från början. Så ju större mängd luft som kan pumpas in i tanken från start, desto snabbare kan kompressorn komma upp till rätt arbetstryck.

Som sådan har tanken inget med kompressorprestanda att göra. Prestandan bestäms enbart av hur mycket tryckluft kompressormotorn och kompressorblocket kan generera tillsammans. Tanken fungerar uteslutande som en buffert och ju större tank kompressorn är utrustad med, desto längre tid tar det för motorn att gå.